Zarząd Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery z przykrością zawiadamia, że z powodu wycofania się z udziału w finansowaniu sponsora strategicznego, jesteśmy zmuszeni odwołać obecny termin (27.06 – 01.07.2018) pleneru fotograficznego: „XIII Międzynarodowych, Plenerowych Spotkań Fotograficznych W-Z 2018 „Kreacje” i przełożyć go na wrzesień 2018r.

Zarząd Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery z przykrością zawiadamia, że z powodu wycofania się z udziału w finansowaniu sponsora strategicznego, jesteśmy zmuszeni odwołać obecny termin (27.06 – 01.07.2018) pleneru fotograficznego: „XIII Międzynarodowych, Plenerowych Spotkań Fotograficznych W-Z 2018 „Kreacje” i przełożyć go na wrzesień 2018r.

Jednocześnie chcemy Kolegów poinformować, że dalej będziemy czynić starania pozyskania sponsora, celem obniżenia kosztów pleneru.

Uważamy, że idea organizacji pleneru pod roboczym tytułem „Kreacje”, jest zupełnie nowym wyzwaniem dla wszystkich dotychczasowych uczestników plenerowych spotkań W-Z. Daje możliwość pracy z modelką, samodzielnych aranżacji planów fotograficznych, tworzenia własnego odautorskiego przekazu fotografii.

Nie tylko więc będzie portret fotograficzny, ale i akt, fotografia piktoralna, czy najróżniejsze stylizacje.

Wszystko zależeć będzie jedynie od inwencji i wyobraźni fotografa.

Nie chcemy ograniczać dostępu fotografów do modelek, dlatego zaplanowaliśmy udział, aż 6-ciu modelek i wielu planów fotograficznych.

Dlatego nadal rekomendujemy wszystkim Kolegom udział w naszych Plenerowych Spotkaniach Wschód – Zachód, gdyż mogą one stanowić nową jakość naszych spotkań.

O postępie prac nad plenerem, będziemy Was informować na bieżąco.

Pierwszy komunikat informacyjny planujemy przekazać już w lipcu b.r.

Prosimy Was o przekazanie powyższych informacji wszystkim zainteresowanym członkom Waszych stowarzyszeń i fotoklubów, jak też poinformować zaprzyjaźnione stowarzyszenia, czy indywidualnych fotografujących.

Pracujemy nad obniżeniem kosztów pleneru.

Z fotograficznym pozdrowieniem

Zarząd PTF Fcztery

Share: