Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „Fcztery” serdecznie zaprasza na wystawę zbiorową pod tytułem „Zbliżenia„.
Wystawę będzie można oglądać w Galerii Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102 od 11.02.2014r. o godz. 18.30.

plakat zblizenia 2013

Nasza wystawa pt. „Zbliżenia”, którą prezentujemy w Galerii Fotografii ŁTF-u, na zaproszenie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, jest z racji swojego charakteru jedynie wybiórczym i bardzo ograniczonym przeglądem zdjęć naszych Kolegów. Zdjęcia pochodzą z różnych projektów, wystaw, prezentacji, powstały w różnym czasie. Staraliśmy się tak ją przygotować, aby była różnorodna i ciekawa dla widza. Mamy nadzieję, że nam się to udało, ale jak to zwykle bywa zweryfikują nasze zamierzenia widzowie. W „Zbliżeniach”, chcemy przybliżyć naszą twórczość fotograficzną, jak też „zbliżyć się” do naszych Kolegów z ŁTF-u, z którymi nota bene, mamy dobre kontakty już od wielu lat. 

Zapraszamy serdecznie, na wystawę, mając nadzieję na jej przychylne przyjęcie.

Share: