Bezpłatny Kurs Fotografii Cyfrowej Dla Dzieci i Młodzieży

Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „Fcztery” we współpracy z
Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowało kurs fotografii
cyfrowej dla dzieci i młodzieży, który odbył się w sierpniu 2013 r.
Był to cykl 8 spotkań podczas których uczestnicy zapoznali się z
zasadami, na jakich opiera się fotografia. Poznali również możliwości
oferowane przez cyfrowy system fotografii. Co więcej, zajęcia
teoretyczne pozwoliły na opanowanie technicznych elementów, które są
niezwykle istotne dla efektownych ujęć. Zajęcia plenerowe oraz prace
domowe pozwoliły uczestnikom na przećwiczenie zdobytych umiejętności.
Kurs był ukierunkowany na rozwijanie kreatywności, realizację
twórczych pomysłów stanowił punkt wyjścia do traktowania fotografii
jako środka wyrazu oraz miał na celu zmotywowanie do podjęcia dalszych
działań twórczych.
Efekty pracy uczestników kursu będzie można oglądać do 18 września w
Czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

kurs dzieci1

kurs dzieci2

kurs dzieci3

kurs dzieci4

kurs dzieci5

Share: