Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny Wschodnia!

Rozpoczynamy już w czwartek 08 sierpnia!
O godzinie 17:00 w Galerii Fotografii Ratusz otwarcie wystawy Doroty Awiorko-Klimek pt. „Fotografia prasowa”
17:30 – otwarcie plenerowej wystawy zbiorowej członków ZTF-u pt. „Wschodnia” – Rynek Solny
18:00 – spotkanie autorskie z Dorotą Awiorko-Klimek w restauracji Corner Pub
 
W piątek, 09 sierpnia o godzinie 16:00 w Książnicy Zamojskiej wernisaż wystawy Marka Maliszewskiego pt. „W połowie drogi” oraz spotkanie z przedstawicielami fundacji Ocalenie.
O godzinie 19:00 na Rynku Wielkim otwieramy wystawę plenerową Mishy Domozhilova pt. „Jestem Rosjaninem”, a o 19:15 na Rynku Wodnym zaprezentujemy „7km – pole cudów” Kirilla Golovchenki.
 
10 sierpnia w sobotę o godzinie 16:00 zapraszamy na otwarcie wystawy kijowskiego fotoklubu 9×12 zatytułowanej „Niedaleko na wschodzie”.

 
* * *

WSCHODNIA 2013

 

Wschodnia 2013 jest drugą odsłoną projektu Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pierwsza odbyła się w ubiegłym roku i miała postać plenerowej wystawy fotografii.

Druga, tegoroczna edycja to mały, ale za to międzynarodowy festiwal fotografii. Spotkania autorskie i aż 6 wystaw otwartych w trzy dni! Misha Domozhilov, Kirill Golovchenko, Kijowski Fotoklub 9×12, Dorota Awiorko-Klimek, „W połowie drogi” Marka Maliszewskiego i zbiorowa wystawa ZTF-u to wszystkie atrakcje, które czekają na nas już na początku sierpnia!

Wschodnia to nie tylko miejsce, wschodnia to także pewien stan, etap, cecha.

Siła naszego projektu tkwi w jego wielowątkowości. Akcenty często rozkładają się w przeciwnych biegunach. Wschodnia bowiem to coś obok czego nie można przejść obojętnie. To miejsce bardzo wyraźne, które w całości albo w swoich elementach kocha się bądź nienawidzi. Miejsce spokojne i urzekające, wzruszające, ale też irytujące. Miejsce, które nie pozostaje bez echa, zostawia po sobie wyraźny ślad nie tylko u przybyszy, ale również wśród swoich mieszkańców.

EASTERN 2013

Eastern 2013 is the second part of the project started last year by Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne (Zamość Society of Photography). The first one was only an outdoor group exhibition with the same title.

The second, this year-part is a small but international photography festival. Meetings with the authors and 6 photography exhibitions will open in three days! Misha Domozhilov, Kirill Golovchenko, Kiev Photoclub 9×12, Dorota Awiorko-Klimek, „Half-way” by Marek Maliszewski and a group exhibiton by Zamość Society of Photography – all those to see at the beginning of August.

Eastern is not only a place. Eastern is a state, a stage, a feature.

Our project’s strength lies in its multithread. Accents often place in opposite poles. Eastern is something you cannot pass by listlessly. It’s a very distinct place which you – in its pieces or in total – love or hate. Eastern is calm and charming, touching but irritating as well. It’s not the place with no echo. It leaves a clear mark not only in visitors, but also among inhabitants.

wschodnia plakat

Share: