Wyróżnienie dla naszego kolegi Tomasza Lenarczyka

 
Z obrad Jury oceniającego prace nadesłane na Międzynarodowe Konfrontacje
Fotograficzne „Tylko Jedno Zdjęcie 2012” pod patronatem Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP Nr 2012/195,
Burmistrza Miasta Jarosławia,
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Nr 77/2012 i Fundacji „Fotografia
dla Przyszłości”,
zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu oraz Klub
Fotograficzny „Atest 70” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w
Jarosławiu.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE otrzymali:

Tomasz LENARCZYK  Polska, za pracę „bez tytułu”
Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne ,,Fcztery”

Tomasz_Lenarczyk_zmniejszone

 

Serdeczne gratulacje od wszystkich kolegów i koleżanek z PTFu

Share: