Wernisaż poplenerowy w Radomsku i Piotrkowie

W dniach 08.06-12.06.2009 r. w Krzętowie w pow. Radomszczańskim odbyły się
III Międzynarodowe, Plenerowe Spotkania Fotograficzne Wschód 
Zachód 2009.

Jest to już III edycja plenerowych spotkań fotografów z zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń i foto-klubów z kraju i zagranicy. Również w tym 2009 r.
gościliśmy Kolegów z Ukrainy  Grupa Twórcza Prostir Photo,
Foto-Klub Chas, ze Słowacji Foto-Klub Obzor ze Żiliny, Euroregion NYSA
Reprezentowany był przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne,
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej oraz Łódzkie Towarzystwo
Fotograficzne, Towarzystwo Fotograficzne im. Osterloffa z Radomska i
gospodarze  Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery.
Łącznie było nas 26 uczestników, z czego 12 osób, to Koledzy z zagranicy.
Plonem naszych działań były wystawy fotograficzne poplenerowe w
kolejności:
01.08  30.08.2009 w Muzeum w Radomsku;
06.09  30.09.2009 w Klasztorze Ojców Paulinów w Wielgomłynach;
31.10  24.11.2009 w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Sieradzkiej 8.

Obecnie wystawa nasza gości na Słowacji w Żilinie  woj.
Żilińskim, skąd w marcu 2010 r. zostanie wysłana na Ukrainę.
Na nasz wernisaż w Piotrkowie Tryb. przybyło ok. 60 osób, w tym Dyrektor
Ośrodka Działań Artystycznych Pan Piotr Gajda, przedstawiciele  
Stowarzyszenia Działań Artystycznych „Galeria OFF” , Stowarzyszenia
Piotrkowskich Artystów Plastyków , Loży Kulturalnej Stare Miasto oraz
przedstawiciele piotrkowskich mediów: Radia Strefa FM, TV Piotrków
Dziennika Łódzkiego, mieszkańcy miasta, nasi stali i wierni widzowie.

Na wystawie prezentowaliśmy 109 zdjęć z Pleneru W-Z 2009 26 autorów.
Wernisaż otworzył Pan Henryk Trojan  Dyrektor ODA Sieradzka 8,
następnie głos zabrał Prezes Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego
Fcztery J. Szewczyk, przybliżając zebranym projekt Plenerowych Spotkań
Fotograficznych Wschód  Zachód oraz pokrótce przedstawił tematykę
wystawy i jej autorów, zapraszając na zakończenie zwiedzających do
obejrzenia wystawy.
„Klasyczny wernisaż” PTF wzbogacił o zintegrowany pokaz multimedialny,
na który składały się, film para-dokumentalny o przebiegu pleneru oraz
katalog multimedialny.
Po raz pierwszy więc wyświetlono film para-dokumentalny ze spotkań
plenerowych zat. „Spotkania III”, a pokaz zakończono prezentacją
katalogu multimedialnego wystawy.

Oto relacje fotograficzne z Wernisaży w Radomsku i Piotrkowie
Trybunalskim.
Podczas wernisażu w Radomsku na wstępie, występował Band Zbigniewa
Jaremko w swing sesion, prezentując standarty jazzowe.

Red.J.Szewczyk

 

W-Z_wernisa_Radomsko2

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_1

 

W-Z_wernisa_Radomsko4

 

W-Z_wernisa_Radomsko1

 

W-Z_wernisa_Radomsko3

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_7

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_2

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_otwarcie_4

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_11

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_12

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_6

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_projekcja_filmu_9

 

W-Z_wernisa_Piotrkw_otwarcie_5

Share: