Jako, że nawet najlepsza historia ma swój dobry lub zły koniec tak i na tym etapie niniejszej opowieści należy wspomnieć o istotnym wydarzeniu poprzedzającym bezpośrednio powstanie obecnego stowarzyszenia. W dniu 01.04.1993 roku została uruchomiona Agencja Foto-Video-Print „Abrakan” przy ul. Słowackiego 32. Z racji swej lokalizacji i fachowej obsługi (prowadzona przez wcześniej wymienionych: Cz. Abratkiewicza i J. Kańskiego) nie mogła być ona pominięta również przez zaawansowanych amatorów fotografowania.

Okazjonalne odwiedziny przerodziły się z czasem w regularne spotkania towarzyskie i zaowocowały prawdziwymi przyjaźniami. Idea powołania do życia stowarzyszenia fotograficznego ziściła się w dniu 31.01.1994 roku po dokonaniu stosownego wpisu przez Sąd Wojewódzki I Wydział Cywilny (sygn. akt Ns.Rej.St 1/94 na wniosek Komitetu Założycielskiego z dnia 17.12.1993r.) Nazwa „Fcztery” nawiązuje do inicjatorów przedsięwzięcia i pasjonatów fotografii: Czesława Abratkiewicza, Jerzego Kańskiego, Jacka Szewczyka i Dariusza Łaskiego.

Po trzydziestu latach sfinalizowano wcześniejsze idee – na kulturalnej mapie miasta zaistniało stowarzyszenie fotograficzne posiadające osobowość prawną i działające w oparciu o własny statut. Pomimo braku pomocy finansowej i zainteresowania ówczesnych władz miejskich w czerwcu następnego roku udało się zorganizować I Doroczną Wystawę Fotograficzną członków towarzystwa. Niekwestionowanym wydarzeniem, szeroko komentowanym w mediach był Ogólnopolski Plener Fotograficzny zorganizowany w maju 1996 r przy współudziale: Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Wydziału Kultury i Sportu UW w Piotrkowie Tryb. oraz jednostek samorządowych. Od chwili powstania PTF „Fcztery” stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i ówczesnego woj. piotrkowskiego. Obraduje w pracach jury konkursów fotograficznych i współpracuje z fotografikami w województwach ościennych.

Prace członków towarzystwa publikowane są w albumach i czasopismach fotograficznych oraz wydawnictwach o tematyce przyrodniczo- ekologicznej. Obecność PTF „Fcztery” została zauważona w środowisku piotrkowskim a działania stowarzyszenia spotkały się z zainteresowaniem mediów (Tygodnik Piotrkowski, Tydzień Trybunalski, Piotrkowski Informator Kulturalny). Najszerzej komentowana była wystawa poplenerowa zorganizowana w kwietniu 1997 roku – plon działań fotograficznych ubiegłorocznego ogólnopolskiego pleneru. Temu właśnie wydarzeniu TVP3 poświęca cały odcinek programu z cyklu „Sztuka Fotografii”.

Towarzystwo aktywnie uczestniczy w działaniach plenerowo-wystawienniczych organizowanych przez zaprzyjaźnioneTowarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa w Radomsku (lata 1996-1999). Schyłek działań grupowych, obserwowany od 1999 roku prowadzi do zawieszenia działalności stowarzyszenia. Nie oznacza to jednak zaniechania działań fotograficznych poszczególnych jego członków.

Dużą aktywność w działaniach indywidualnych wykazują:

Czesław Abratkiewicz – zbiorowe wystawy twórczości w Brukseli – (organizator ŁTF), indywidualne wystawy w latach 1999-2001 (Warszawa, Łódź, Norymberga), jubileuszowa wystawa zbiorowa twórczośc członków ŁTF – 2004r. ogólnopolska wystawa z okazji 50-o lecia O/Łódź ZPAF – Łódź, Bruksela, Warszawa w latach 2003-2005 (organizator O/Łódź ZPAF).

Dariusz Łaski – zbiorowe wystawy twórczości w regionie łódzkim w latach 1999-2005 (organizator BTMFiF i Tow. Fotograf. w Radomsku), indywidualne wystawy w latach 2002-2005 w Łodzi i regionie oraz w Kielcach i regionie świętokrzyskim, zbiorowa prezentacja twórczości w Norymberdze -2002r. (organiz. BTMFiF) oraz Republice Czeskiej -2005r. (organiz. ŁTF), współorganizacja regionalnych plenerów i wystaw, publicystyka tematyczna.

Mariusz Widawski – indywidualne działania fotograficzne, dokumentacje fotograficzno-krajoznawcze, wystawa indywidualna (Misteria pasyjne w fotografii) – 2001r. w Bełchatowie.

Zbigniew Kołudzki, Marcin Wężyk – opracowania dokumentacyjne i wydawnicze ( w tym ogólnopolskie) dot. problematyki ekologiczno- środowiskowej, badania ornitologiczne, wspólna wystawa fotograficzna ( Pilica piękna i zagrożona )- 2000r. (organiz. Centrum Edukacji Ekologicznej), prelekcje i pokazy multimedialne, popularyzacja przyrody i środowiska naturalnego.

Wzrost zainteresowania fotografią (wystawa fotograficzna z okazji jubileuszu 50-lecia O/Łódź ZPAF – grudzień 2004r w Muzeum w Piotrkowie Tryb, wystawy indywidualne: Szymona Greszko „Zona” – grudzień 2004 w dawnej Europie i Cezarego Chomicza: „Fotografie z Piotrkowa” – styczeń 2005r. w Galerii „U Panien”), kontakty osób fotografujących z członkami PTF „Fcztery” jak również upatrywanie szansy na kolejną możliwość integracji amatorskiego ruchu fotograficznego w mieście ostatecznie przypieczętowały reaktywację Towarzystwa. Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTF ” Fcztery” w marcu 2005 roku przyjęło priorytety działań w zakresie: przystosowania pozyskanego lokalu dla własnych potrzeb, dostosowania aktów wewnętrznych do obecnych uwarunkowań prawnych, przebudowa personalna oraz pozyskanie nowych, aktywnych członków, wybór nowych władz towarzystwa i powtórną rejestrację stowarzyszenia. Wielopłaszczyznowe działania organizacyjne i zaangażowanie wszystkich członków Towarzystwa przynoszą pierwsze efekty – jubileuszową zbiorową wystawę członków PTF „Fcztery” (WDK- maj 2005r.- udane debiuty wystawiennicze nowych członków: Krystiana Ciążeli, Cezarego Chomicza, Krzysztofa Kucharczyka i Pauliny Pietrzak) oraz organizację regionalnego pleneru fotograficznego w Sulejowskim Parku Krajobrazowym (czerwiec 2005r.).

W listopadzie 2005r. stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną (KRS 0000244719 z dnia 10.11.2005r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydz. KRS). Początek grudnia przynosi zakończenie prac adaptacyjnych w lokalu Towarzystwa.

Obecnie stowarzyszenie liczy 13-u członków zwyczajnych Towarzystwa oraz dwóch honorowych. Przyjacielska atmosfera i sprzyjający klimat dla rozwoju wiedzy i umiejętności sztuki fotografii oraz potrzeba samorozwoju twórczego, przyciąga do stowarzyszenia grono nowych sympatyków. Z obopólną korzyścią.

 

Fcztery

Share: